Ajatuksia

Varmista toimeenpanokykysi

…sillä strategian toteuttaminen, tuloksien aikaansaaminen ja suunnitelmien toteutuminen vaativat sitä. Toimeenpanokyky on yksi organisaatioiden merkittävimmistä kilpailueduista, ja yksilötasolla työkyvyn sekä tasapainoisen elämän edellytys. Toimeenpanokykyinen organisaatio on aikaansaava, sen liiketoiminta on tuottavaa ja henkilöstö työssään hyvin voivaa.

Valmetava videoluento toimeenpanokyvystä

Olemme tuottaneet yhteistyössä Onnia Servicen Katriina Karkulehdon kanssa valmentavan ja aktivoivan videoluennon toimeenpanokyvystä ja sitä vahvistavasta johtamisesta. Videomme on saanut erinomaisen vastaanoton ja ensipalautteet. Esim.

Dialogisuudesta

Tutustuin syksyllä 2020 FT, sosiaalipsykologi, insinööri, yhteistyön ja johtamisen asiantuntijaan Ritva Rantaan. Ritvan tuoreen väitöskirjan sisällön innostamana olin häneen yhteydessä. Tapaamisemme ja keskustelumme tuottivat oheisen yhteisblogin, joka on julkaistu tammikuussa -21 HENRY ry:n sivuilla. Blogista löydät vinkkejä mm.

Minä? Vai me?

Asiakkaan, erään asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja kirjoitti tammikuussa -21 Linked Inissä seuraavasti (olen saanut häneltä luvan lainata tätä): 

Ihmisetkö?

Paremmax on ihmismäinen, ihmisyyttä arvostava ja ihmisten toimintaan fokusoiva asiantuntijayritys. Toteutuksissamme suuntaamme kehittämisen valokeilan aina ihmisiin, heidän toimintaansa ja käyttäytymisensä vaikutuksiin. Silloin tällöin ajatustapaamme haastetaan esim. prosessien, rakenteiden, toimintatapojen ja seurannan tärkeydellä. Ja hyvä niin. Mutta kysehän ei ole vastakkain asettelusta, vaan yhteensovittamisesta. Sillä prosesseja, käytäntöjä ja strategioita toteuttavat ihmiset - osaamisineen, tunteineen ja taitoineen.