Blogit

Varmista toimeenpanokykysi

…sillä strategian toteuttaminen, tuloksien aikaansaaminen ja suunnitelmien toteutuminen vaativat sitä. Toimeenpanokyky on yksi organisaatioiden merkittävimmistä kilpailueduista, ja yksilötasolla työkyvyn sekä tasapainoisen elämän edellytys. Toimeenpanokykyinen organisaatio on aikaansaava, sen liiketoiminta on tuottavaa ja henkilöstö työssään hyvin voivaa.

Dialogisuudesta

Tutustuin syksyllä 2020 FT, sosiaalipsykologi, insinööri, yhteistyön ja johtamisen asiantuntijaan Ritva Rantaan. Ritvan tuoreen väitöskirjan sisällön innostamana olin häneen yhteydessä. Tapaamisemme ja keskustelumme tuottivat oheisen yhteisblogin, joka on julkaistu tammikuussa -21 HENRY ry:n sivuilla. Blogista löydät vinkkejä mm.

Etiikka arjessa

Olen seurannut suurella mielenkiinnolla eri kanavissa käytävää keskustelua etiikasta: yritysten eettiset ohjeet, yksilön etiikka ja arvot, urheilu ja etiikka, johtamisen etiikka… Etiikka sanana kuulostaa jotenkin mahtipontiselta ja ylevältä ilmaisulta, josta on välillä vaikea löytää linkityksiä työarkeen ja jokaisen meistä päivittäiseen toimintaan sekä valintoihin.

Management by Perkele perillisineen

Työn murros edellyttää myös johtamisen uudelleen määrittelyä ja johtamskäytäntöjen uudistamista. Tulos- ja tavoitejohtamiseen on otettava ihmiset mukaan osaamisineen, näkemyksineen, toiveineen, odotuksineen ja tarpeineen. Heille tulee antaa mahdollisuus dialogisuuteen ja välittävään toimintatapaan. Näin yksilöille ja tiimeille tulee mahdollisuus toimia vastuuohjautuvasti kohti strategisia tavoitteita ja organisaation päämäärää.

Palautteen sietämätön välttämättömyys

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen herättää työyhteisöjen keskuudessa edelleen monia eri mielikuvia ja tunteita, jopa pelkoja. Palaute tulee omaksua luonnolliseksi osaksi työhön liittyvää päivittäistä vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on nykytilan parantaminen.