Näkemyksellinen, käytännönläheinen ja tavoitteellinen

Missiona suomalaisen työelämän parantaminen on tinkimätöntä palveluvalmiutta ja -halua. Omien osaamisteni tarjoaminen organisaatioiden hyödynnettäväksi on työtä, jota teen vahvan kokemuksen rikastamana, monipuolisella osaamisella, intohimolla ja suurella sydämellä.

Tavoitteeni on rohkaista yritysten avainhenkilöitä tarkastelemaan omaa toimintaansa monista eri näkökulmista ja puntaroimaan omia rutiinejaan ennakkoluulottomasti. Haluan osaamisteni avulla kannustaa jokaista oman ajattelunsa sekä toimintansa konkreettiseen uudistamiseen.

Yhdistelen saumattomasti hallitsemiani työotteita asiakaslähtöisesti: valmennus, sparraus, coaching, osallistavat työpajat, fasilitointi, case- ja simulaatiotyöskentely. 

 

 

Esimerkkejä toteuttamistani valmennuksista: 

  • Työhalua johtamalla työkykyä ja kestävää menestystä 

  • Johtamisen tulevaisuus ja uuden ajan johtajuus

  • Ajankäyttö ja oman työn organisointi

  • Vaativien johtamistilanteiden hallinta

  • Toimeenpanon taidot ja aikaansaaminen

  • Suorituksen johtaminen ja palautetaidot

  • Muutosten toimeenpano ja toteuttaminen

  • Dialogisuus ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 

 

Coaching ja yksilövalmennus roolin hallinnan tukena

Coaching on liiketoimintalähtöistä ja tavoitteellista yhteistyötä, jolla tuemme johtajan tai asiantuntijan ajattelua sekä kehittymistä roolikohtaisten tavoitteiden pohjalta. Paneudumme omaa toimintaa mahdollisesti rajoittavien oletusten tunnistamiseen, ratkaisujen löytämiseen ja niiden johdonmukaiseen toteuttamiseen. Autamme coachattavaa onnistumaan ja menestymään työssään, luomme tilaa ajattelulle ja oivalluksille, vahvistamme hallinnan tunnetta ja ammatillisen itsetunnon rakentumista. 

Coaching-prosessin toteutuskokonaisuuden vaikuttavuustavoitteineen määrittelen aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Coaching-tapaamiset on mahdollista toteuttaa kasvokkain tai videoyhteydellä keskustellen tai vaikkapa aisteja sekä aivoja stimuloivana puistokävelynä. 

Menetelmänä moderni coaching sopii yhtä hyvin kertaluonteisesti yksittäisen vaikean tilanteen käsittelyyn kuin kestoltaan pitemmänkin kehittymisprosessin tueksi. 

Pitempikestoinen kumppanuus johtamisen tukena

Projektit, vaativat kehittämishankkeet ja mittavat muutokset jumittavat usein johtamisresurssien rajallisuuden takia. Apua haastavaan tilanteeseen voi saada ulkopuolisen asiantuntijan pitempi aikaisesta hyödyntämisestä in house –kehittäjänä  tai vuokrajohtajana: työtuntien määrä ja sisältö, toimintatavat sekä tavoitteet määritellään joustavasti asiakkaan tilanteeseen sopiviksi.

Omakohtainen kokemukseni monien vaativien muutosten toimeenpanosta ja toteuttamisesta antaa minulle näkemystä ja osaamista vastaavissa tilanteissa toimimiseen. Ulkopuolinen asiantuntija rauhoittaa, auttaa jäsentämään tavoitteita, priorisoimaan tekemisiä, selkiyttämään ja hallitsemaan tilannetta. Samalla myös organisaation kyvykkyys epävarmuuden ja tilapäisen kuormituksen sietämiseen vahvistuu.