Roihuten ja rohkaisten

Polttoaineemme on kehittämishalu ja missiomme suomalaisen työelämän parantaminen. Omien osaamisten tarjoaminen asiakkaiden hyödynnettäväksi on palvelutyötä, jota teemme vahvan kokemuksen rikastamina, monipuolisilla osaamisilla, kohdaten ilolla ihmiset ja pelottomuudella heidän odotuksensa. Parhaimmillaan ulkopuolinen asiantuntija luo selkeyttä ja vähentää huolia, ravistelee ja rohkaisee muutokseen, löytää sopivimmat asiantuntijat ja luotsaa projektin haluttuun lopputulokseen.

Yhdistelemme toteutuksissamme saumattomasti eri työotteita: valmennus, sparraus, coaching, osallistavat työpajat, fasilitointi, case- ja simulaatiotyöskentely. 

Tyypillisesti toteutuksissamme on seuraavat vaiheet: VALMISTAUTUMINEN (esim. ennakkotehtävät) - ALOITUS/RYHMÄYTYMINEN (esittäytymiset, orientaatio- ja virikeharjoitus) - ODOTUKSET JA TAVOITTEET (dialogi- ja aktivointimenetelmin) - TOIMINNALLISET HARJOITUKSET (teeman soveltamisen harjoitus) - YHTEENVETO JA OIVALLUKSET (esim. tiekartta, sitoumukset, oivallukset) - VAIKUTTAVUUDEN SEURANTA (sovituin menetelmin ja sopivissa kanavissa) 

Kannustamme avainhenkilöitä tarkastelemaan toimintaansa monista eri näkökulmista ja arvioimaan rutiinejaan ennakkoluulottomasti. Houkuttelemme jokaista oman ajattelunsa aarteiden etsintään, löytämään luovuutensa ja konkreettiset uudistamisen keinot.

"Oli todella onnistunut ja hyvä sparraus. Koko johtoryhmä oli erittäin tyytyväinen. Kiitos!"

"Hienosti vedetty projekti - kiitos! Työnjohtajillamme on aivan uusi draivi päällä." 

"Toit coachingissa esiin aivan uusia näkökulmia. Kaikkien johtajien pitäisi hankkia itselleen kaltaisesi ajatusten puntarointikaveri." 

"Fakta on, että olet valmentaja vailla vertaa."