Johtamiseen ja esimiestyöhön

Strategialla, prosessikuvauksilla tai tulosraporteilla ei ole tunteita. Mutta niitä tuottavilla ja tulkitsevilla ihmisillä on. Siksi haluan olla vahvistamassa ihmisiä huomioivaa, valmentavaa ja dialogista johtajuutta, joka puolestaan ruokkii työhaluisuutta ja merkityksellisyyden tunteita. Ja siksi, koska johtaminen on ihmisten kohtaamista. Eri kanavissa, arvostaen ja kiinnostuen.

Valmennan, sparraan ja rohkaisen johtoryhmiä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita tutkimaan omaa ajatteluaan ja päivittämään toimintatapojaan. Autan tunnistamaan menestymistä jarruttavia uskomuksia, ajattelumalleja ja tottumuksia. Siirrämme yhdessä valokeilan pölyttyneisiin asennenurkkiin ja löydämme johtamisen, liiketoiminnan ja kulttuurin parantamisen kannalta vaikutusvoimaisimmat asiat. Olen työssäni sekä luja että lempeä käytäntöön viemisen varmistaja. Herkullisimmat tulokset saavutetaan tunteita ja oivalluksia synnyttävällä yhteistyöllä, jossa asioiden prosessoinnille ja käyttäytymisen muutokselle annetaan riittävästi aikaa sekä tarvittaessa yksilöllistä tukea.

KESKEISIMMÄT TEEMAT

  • Muutosten toimeenpano ja toteuttaminen
  • Johtaminen muutostilanteissa
  • Toimeenpanon ja aikaansaamisen taidot
  • Ihmisjohtajan työkalupakki: monipuolinen palaute, puheeksi ottaminen ja puuttuminen, haastavien tilanteiden hallinta
  • Valmentava johtajuus 
  • Psykologisen turvallisuuden rakennusaineet
  • Uuden roolin tehokas haltuunotto

 

TOIMINTATAPANI

Muotoilen kaikki toteutukseni vastaamaan asiakkaan tarpeita ja resursseja eri työotteita joustavasti yhdistellen. Parhaat tulokset ja vaikuttavuuden saavutamme yhteistyöllä: asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan yhdessä vuorovaikutteinen, monimuotoinen kokonaisuus, joka sitouttaa ja antaa osallistujille mahdollisuuden sekä aikaa soveltaa oivaltamaansa oman työnsä arkeen. 

Toimin valtakunnallisesti, kasvokkain, Teamsin ja Zoomin välityksellä. Toteutukset voivat olla muutaman tunnin täsmätoteutuksista puoli- tai kokopäiväisiin kokonaisuuksiin. 

 

 

Tavoitteista tuloksiin