Johtamiseen ja esimiestyöhön

Strategialla, prosessikuvauksilla tai tulosraporteilla ei ole tunteita. Mutta niitä tuottavilla ja tulkitsevilla ihmisillä on. Siksi haluamme olla vahvistamassa ihmisiä huomioivaa, valmentavaa ja dialogista johtajuutta, joka puolestaan ruokkii työhaluisuutta ja merkityksellisyyden tunteita. Ja siksi, koska johtaminen on ihmisten kohtaamista. Eri kanavissa, arvostaen ja kiinnostuen.

Valmennamme, rohkaisemme ja roihutamme johtoryhmiä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita ravistelemaan omaa ajatteluaan ja päivittämään toimintatapojaan. Autamme tunnistamaan menestymistä jarruttavia uskomuksia, ajattelumalleja ja tottumuksia. Siirrämme valokeilan pölyttyneisiin asennenurkkiin ja opastamme löytämään johtamisen, liiketoiminnan ja kulttuurin parantamisen kannalta vaikutusvoimaisimmat asiat. Olemme sekä lujia että lempeitä käytäntöön viemisen varmistajia. Herkullisimmat tulokset saavutamme tunteita ja oivalluksia synnyttävällä yhteistyöllä, jossa asioiden prosessoinnille ja käyttäytymisen muutokselle annetaan riittävästi aikaa sekä tarvittaessa yksilöllistä tukea.

  SUOSITUIMMAT TEEMAMME:

  • Valmentava johtajuus 
  • Ihmiset ja integraatio
  • Ajattelumallit ja metataidot
  • Psykologisen turvallisuuden rakennusaineet
  • Itse- ja yhdessäohjautuvuuden edellytykset
  • Muutosten toimeenpano ja toteuttaminen, johtaminen muutostilanteissa
  • Toimeenpanon ja aikaansaamisen taidot
  • Monipuolinen palaute, puheeksi ottaminen ja puuttuminen
  • Haastavien tilanteiden hallinta
  • Uuden roolin tehokas haltuunotto
  • Itsensä johtaminen, oman työn hallinta ja ajankäyttö

   

  ESIMERKKEJÄ VALMENNUTARJOOMASTAMME:

  Ihmismyönteisyys kestävän liiketoiminnan perustana

  Moderni johtaminen ei enää erittele managementia ja leadersihpia, vaan johtaminen todentuu ihmisten välisissä kohtaamisissa: keskusteluina, ajatusten ja osaamisten jakamisena, yhdessä toimijuutena ja yhteiskehittämisenä, joissa hyödynnetään valmentavaa johtamisotetta, dialogisuutta ja osallistavia menetelmiä. Olemme Paremmaxissa samaa mieltä: johtaminen on vuorovaikutusta ihmisten välillä, vaikuttamista ihmisten kanssa ja heidän välityksellään. Johtamisvastuullisten vuorovaikutustapa ja käyttäytyminen ovat aina linjauksia, joita koko organisaatio seuraa, matkii ja mallintaa. Kun haluat omalla toiminnallasi edistää parasta mahdollista ihmisten kohtelua ja kohtaamista, osallistu tähän 3 x 3 h valmennukseen, joka toteutetaan läsnä tai etänä. Kokonaisuuteen sisältyvät myös orientaatiotehtävä ja opitun käytäntöön soveltamisen välitehtävät.

  Yhteisessä prosessissamme

  • Tunnistat, miten ihmiskäsityksesi ja omat toiminta- sekä käyttäytymismallisi vaikuttavat johtamistyyliisi ja sitä kautta ihmisten tunteisiin, työhaluun ja organisaatiosi tuottavuuteen
  • Opit havainnoimaan ja hyödyntämään ihmisten erilaisuutta
  • Saat keinoja rakentaa sellaista dialogista johtamistapaa, jolla luot psykologista turvallisuutta ja kulttuuria, jossa ihmiset haluavat tehdä työtään yhteisen päämääränne saavuttamiseksi
  • Saat mukaasi ”työkalupakin”, jossa on toimivia ja helposti käyttöön otettavia vuorovaikutuksesi laatua parantavia keinoja

  Johtamisen tulevaisuus – ytimessä työhaluinen ja aikaansaava ihminen

  Tulevaisuuden johtamisessa korostuvat yhteistyö, vuorovaikutuksen laatu, ihmisen jaksaminen, työhalu ja sitä kautta kyky saada haluttuja asioita aikaan. Strategian toteuttamiskyvyn vahvistaminen on yksi merkittävimmistä kilpailueduista yhä tiukentuvassa markkinatilanteessa. Yhteisen menestyksen kivijalka rakennetaan hyvän johtajuuden elementeistä, aitoudesta ja dialogisuudesta, jotka ovat tulevaisuuden avaintaitoja.

  Tässä valmennusohjelmassa keskitymme valmentavan johtamisen viitekehystä hyödyntäen  seuraaviin kysymyksiin oman organisaatiosi näkökulmista:

  • Tunnistamme ne johtamisen osatekijät, jotka vahvistavat strategian toimeenpanokykyä ja minimoivat haittavaikutuksia
  • Muodostamme yhteisen näkemyksen siitä, millaista johtajuutta tarvitsemme menestyäksemme
  • Keinot ja osaamiset työhalun, yhteisen kukoistuksen ja suorituskyvyn johtamiseen

  Valmennusprosessi on suunniteltu erityisesti yritysten johto- ja esimiesryhmille. Ohjelma sisältää tavoitteiden asetannan ja vaikuttavuusreflektoinnin ohella 4 kolmen tunnin jaksoa välitehtävineen. Prosessin kokonaiskesto on 4–6 kk. Valmennukset toteutetaan kasvokkain tai etänä Zoomin tai Teamsin kautta.

   

   Tavoitteista tuloksiin