Tervetuloa rakentamaan kanssani ihmismäistä työelämää

Paremmax on ihmisystävällisen työelämän edistäjä ja työhaluisuuden vahvistaja. Työotteessani näkyy ja kuuluu ilo sekä intohimo: parempaa työelämää, parempaa bisnestä ihmisiä huomioivalla johtamisella. Minulla on osaamiset ja palo auttaa asiakkaitani toteuttamaan liiketoimintaansa strategialähtöisesti, vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. 

Sydämeni sykkii modernille johtajuudelle, joka tulee todeksi ihmisten välisissä kohtaamisissa. Johtajuudelle, jossa liiketoiminnan tuloksellisuus todentuu myönteisinä työntekijäkokemuksina sekä työhaluisuutena. Olen työonnellisuuden ja palkitsevan yhdessä tekemisen sanansaattaja: valmennan valmentajuutta, dialogisuuden taitoja ja opastan löytämään arvostavan vuorovaikutuksen taian – kohtaaminen kerrallaan. Sillä ihmisten välisten kohtaamisten laadulla on suora yhteys liiketoiminnan tuottavuuteen.

Mitä?

Oivalluksia, osaamisia ja konkreettisia työkaluja  

  • Muutosten toimeenpanoon sekä toteuttamiseen
  • Ihmislähtöiseen, työonnellisuutta mahdollistavaan johtamiseen
  • Ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen hallintaan
  • Keinoja itsensä johtamiseen ja omasta kapasiteetista huolehtimiseen 
Mitä saat?
Miten?

Miten?

Työskentelyssäni yhdistyvät saumattomasti liiketoimintalähtöisyys, tavoitteellisuus, käytännönläheisyys ja ihmisyys: tavoitteenani sitoutuneet, työhaluiset ihmiset ja menestyksellinen liiketoiminta. Hyödynnän kehittämisen eri menetelmiä, työelämän tutkimuksia ja asiantuntijaverkostoja. Toimin valtakunnallisesti Porista käsin, toteutan kasvokkain tai videoyhteyksien välityksellä.

Ellen Lindell

Asiakkaalta:

"Vedit porukallemme upean päivän! Ensimmäinen kerta johtajaurani aikana, kun kehityspäivästä jäi selkeitä, konkreettisia ja seurattavia sitoumuksia arjessa toteutettaviksi!"