Paremmax Oy

Edistämme työllämme organisaatiosi tuottavuutta strategialähtöisesti, ihmiskeskeisesti, kohti eettisesti kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja. Olemme vaikuttava kumppanisi, kun tarvitset lisävoimaa ihmisten työkykyisyyttä, työhalua ja uudistumisrohkeutta vahvistavien muutosten aikaansaamiseen. Yhdessä luomme tilaa osallisuudelle, uudelle ajattelulle ja merkityksellisyydelle.

Työmme ytimessä on dialogisuuden edistäminen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen laadun parantaminen, sillä kohtaamisten laadulla vaikutamme ratkaisevasti myös liiketoiminnan tuottamaan arvoon.

Paremmaxin työssä yhdistyvät saumattomasti työelämävalmentamisen, osallistamismenetelmien ja johtamistyön laaja kokemus sekä intohimo rakentaa yhä parempaa työelämää.

Toteutuksemme ovat asiakaskohtaisesti muotoiltuja ja digitaalisissa kanavissa toteutettavia. Palvelutarjooman monipuolisuus varmistuu yhteistyöllä osaavien kumppaneiden kanssa: Agenssi Oy, Avidia Oy, Onnia Services ja ritvaranta.com  

 

 

Mitä?

Osaamisia ja työkaluja teemoihin 

 • Itse- ja yhdessäohjautuvuus
 • Strategia- ja tavoitetietoisuus 
 • Työhalu ja työkykyisyys
 • Uuden ajan moderni johtajuus 
 • Työntekijäkokemus 
 • Dialogisuus ja osallisuus
 • Resilienssi ja suoriutumispotentiaali
 • Vastuullisuus, eettisyys ja arvot 
 • Vuorovaikutus
 • Uuden roolin haltuunotto

Miten?

Strategialähtöisesti ja tavoitteellisesti

 • Verkossa (Teams ja Zoom) ja f-to-f
 • Valmentaen, sparraten, coachaten, työnohjauksin ja fasilitoiden
 • Yksilöille ja ryhmille
 • In house / oma valmentaja –periaatteella muutosten aikaansaamisen varmistajana
 • Yhdessä kumppaniverkoston kanssa

Kenelle?

 • Johtoryhmille ja johtamisvastuullisille, jotka haluavat vaikuttaa organisaationsa tehokkuuteen, kulttuuriin, työkykyisyyteen ja työnantajamielikuvaan ihmisiä huomioivalla johtamistavalla
 • Esimiehille ja kehittäjille, joiden vastuulla on työn sujuvuuteen ja suoriutumiseen vaikuttaminen, osaamisten kehittäminen ja päämäärien saavuttaminen työntekijäkokemuksen laadusta tinkimättä  
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat menestyä yhdessä muuttuvissa ja yhteishenkeä haastavissa tilanteissa