Tervetuloa edistämään kanssani ihmismäistä työelämää

Paremmax on ihmisystävällisen työelämän vaalija ja työkulttuurien uudistaja. Työotteessani näkyy ja kuuluu ilo sekä intohimo: parempaa työelämää, parempaa bisnestä paremmalla johtamisella. Minulla on osaamiset, keinot ja jäähtymätön palo auttaa asiakkaitani toteuttamaan liiketoimintaansa strategialähtöisesti, ihmisiä huomioiden, vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. 

Sydämeni sykkii modernille johtajuudelle, joka tulee todeksi ihmisten välisissä kohtaamisissa. Johtajuudelle, jossa liiketoiminnan tehokkuus ja tuloksenteko todentuvat arjessa myönteisinä työntekijäkokemuksina sekä työhaluisuutena. Olen työilon ja palkitsevan yhdessä tekemisen sanansaattaja: valmennan valmentajuutta, dialogisuuden taitoja ja opastan löytämään arvostavan vuorovaikutuksen taian – kohtaaminen kerrallaan. Sillä ihmisten välisten kohtaamisten laadulla on suora yhteys liiketoiminnan tuottavuuteen.

Mitä?

Oivalluksia, osaamisia, taitoja ja konkreettisia työkaluja  

  • Muutosten toimeenpanoon sekä toteuttamiseen
  • Taitoja ja näkökulmia ihmislähtöiseen johtamiseen
  • Rakentavan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen mallit sekä taidot
  • Keinoja sekä tehokkuutta itsensä johtamiseen ja omasta potentiaalista huolehtimiseen 
Mitä saat?
Miten?

Miten?

Työotteessani yhdistyvät saumattomasti liiketoimintalähtöisyys, tavoitteellisuus, käytännönläheisyys ja ihmisyys: tavoitteena sitoutuneet, työssään hyvinvoivat ihmiset ja menestyksellinen liiketoiminta. Hyödynnän kehittämisen eri menetelmiä, työelämän tutkimuksia ja asiantuntijaverkostoja. Toimin valtakunnallisesti Porista käsin, toteutan kasvokkain tai videoyhteyksien välityksellä.

Ellen Lindell

Asiakkaalta:

"Olet lämminsydäminen tolkun ihminen, joka on avannut ajatteluuni uusia uria, auttanut näkemään sekä metsän puilta että puut metsältä, tuonut johtamiseeni napakkuutta sekä lisännyt jaksamista ja työn iloa. Kiitos koutsauksesi!"