Huomiot

Minä? Vai me?

Asiakkaan, erään asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja kirjoitti tammikuussa -21 Linked Inissä seuraavasti (olen saanut häneltä luvan lainata tätä): 

Ihmisetkö?

Paremmax on ihmismäinen, ihmisyyttä arvostava ja ihmisten toimintaan fokusoiva asiantuntijayritys. Toteutuksissamme suuntaamme kehittämisen valokeilan aina ihmisiin, heidän toimintaansa ja käyttäytymisensä vaikutuksiin. Silloin tällöin ajatustapaamme haastetaan esim. prosessien, rakenteiden, toimintatapojen ja seurannan tärkeydellä. Ja hyvä niin. Mutta kysehän ei ole vastakkain asettelusta, vaan yhteensovittamisesta. Sillä prosesseja, käytäntöjä ja strategioita toteuttavat ihmiset - osaamisineen, tunteineen ja taitoineen. 

Ajankohtaisia teemoja asiakkaiden kanssa

Johdon kanssa pohdittuja:

  • Mitä hyvää me tuotamme omalla toiminnallamme? Kenelle?
  • Mitä me edistämme: mitä asioita, millaisia aikaansaannoksia?
  • Millaista toimintaa ja käyttäytymistä me mallinnamme?
  • Millaista mielikuvaa esimiestyöstä ja johtamisesta luomme omalla esimerkillämme?
  • Tietävätkö ihmisemme, missä he ovat osallisina?
  • Olemmeko kysyneet, mitä he odottavat meiltä?
  • Olemmeko kysyneet, miten he haluaisivat tulla johdetuiksi ja kohdatuiksi?
  • Olemmeko kysyneet, mitä he pelkäävät?