Omistautuva osaaja

Paremmaxin väsymätön dynamo, omistaja-yrittäjä, Ellen Lindell, on uudistumisen ja aikaansaamisen asiantuntija, hyvän työelämän puolesta toimija, jonka työskentelyssä ilmenevät ihmisyyden arvostus, tavoitteellisuus, aitous ja vahva usko yksilön oman tahdon vaikuttavuuteen: tahto → teot → taidot → tulokset.

Hänen tavassaan kohdata asiakkaansa yhdistyvät harvinaisella tavalla lämpö ja lujuus, määrätietoisuus ja joustavuus elämän makuisella huumorilla ja värikkäällä ilmaisulla ryyditettyinä. Ellenin toteutusten vaikuttavuus kumpuaa vahvasta esimiestyön ja johtamisen työkokemuksesta eri toimialoilla. Sillä paraskaan koutsi ei ole siloinen mallikappale, joka osaa ja tietää kaiken: koutsin vaikuttavuus rakentuu eletystä elämästä, kokemuksista, virheistä ja heikkouksistakin, jotka hän on osannut työstää näkemyksiksi ja ammatillisiksi vahvuuksiksi. Ellenin työotetta sävyttävät vankka työelämän ja valmentamisen kokemus sekä helposti lähestyttävä, valovoimainen persoonallisuus. 

  • Ellenin ammatilliset pätevyydet: sertifioitunut johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), Sertifioitunut Metataito Coach, NLP Practioner®, Personal Resilience Instructor, ESCI Trainer, Volition Booster® Coach, DiSC-valmentaja, kokenut 360-arviointien purkaja
  • EBEN Suomi ry:n hallituksen jäsen (EBEN Suomi ry (eben-net.fi) ja HHJ-koulutuksen käynyt hallitustyöskentelyn osaaja
  • Lisäksi hän toimii myös yhtenä vetäjänä henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n teemaverkostossa 'Vastuullisuus ja HR'
Ellen Lindell - coaching ja valmennus
"Huikeeta! Säteilet ja jaat energiaa ympärillesi, kosketat ja olet karismaattinen!" Palveluyrityksen tj:n palaute.

Arvot kivijalkana

Vastuullisuus 

Olen täysin tietoinen oman toimintani vaikutuksista ja valintojeni merkityksistä. Otan rakentavalla, arvostavalla sekä ratkaisuhakuisella tavalla esiin asiat, joilla koen olevan vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Vaalin myönteisyyttä. Edistän omalla toiminnallani luottamuksellista yhteistyötä ja vastuullista kehitystä. 

Oikeudenmukaisuus

Liitän oikeudenmukaisuuden yhdenvertaisuuteen, joka voi olla järjestelmän tai yksilön ominaisuus. Minulle se tarkoittaa eettistä tapaa tehdä valintoja, päätösten perusteltavuutta ja läpinäkyvyyttä. Oikeudenmukaisuus on minulle henkilökohtaisesti tärkeä tunne: vaikka asiat olisivat muodollisesti oikein, pitää niiden minusta myös tuntua oikeudenmukaisilta.  

Epäitsekkyys

Kun yksilön toimintaa ohjaa epäitsekkyyden arvo, se näkyy mm. auttamishaluna ilman hyötymisoletusta. Se on mielestäni sukua empatialle ja kollektiiviselle välittämiselle, yhdessä ponnistelulle ja halulle jakaa vastikkeetta esim. tietoa tai osaamistaan jonkun tärkeäksi kokemansa hyväksi. Omassa elämässäni toteutan tätä arvoa esim. pro bono –sparrauksilla nuorille urheiluvalmentajille ja esimiehille.