Omistautuva osaaja

Olen Ellen Lindell, Paremmax Oy:n omistaja-yrittäjä, onnistumisten ja menestyksen edistäjä, uudistumisen ja aikaansaamisen asiantuntija. Työskentelen sellaisen työarjen puolesta, jossa todentuvat ihmisyyden arvostus, tavoitteellisuus, aitous ja vahva usko yksilön vaikuttavuuteen: tahto → teot → taidot → tulokset.

Asiakkaani sanovat, että tavassani kohdata heitä yhdistyvät lämpö ja lujuus, määrätietoisuus ja joustavuus, tiede ja käytännönläheisyys, elämän makuisella huumorilla ja värikkäällä ilmaisulla rikastettuina. Toteutusteni vaikuttavuus kumpuaa vahvasta esimiestyön ja johtamisen työkokemuksesta eri toimialoilla. Sillä paraskaan koutsi ei ole siloinen mallikappale, joka osaa ja tietää kaiken: koutsin vaikuttavuus rakentuu eletystä elämästä, kokemuksista, virheistä ja heikkouksistakin, jotka hän on osannut työstää näkemyksiksi ja ammatillisiksi vahvuuksiksi. 

  • Ammatilliset pätevyydet: sertifioitunut johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), Sertifioitunut Metataito Coach, NLP Practioner®, Personal Resilience Instructor, ESCI Trainer, Volition Booster® Coach, DiSC-valmentaja, kokenut 360-arviointien purkaja
  • Luottamustehtävä: EBEN Suomi ry:n hallituksen jäsen 2020-23
  • Toimin myös yhtenä vetäjänä henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n teemaverkostossa 'Vastuullisuus ja HR'
  • Olen myös HHJ-koulutuksen käynyt hallitustyöskentelyn osaaja
Ellen Lindell - coaching ja valmennus
Palveluyrityksen tj:n palaute: "Kiitos upeasti vedetystä valmennuksesta! Säteilet energiaa ympärillesi, kosketat ja olet karismaattinen!"

Arvot kivijalkana

Vastuullisuus 

Olen täysin tietoinen oman toimintani vaikutuksista ja valintojeni merkityksistä. Otan rakentavalla, arvostavalla sekä ratkaisuhakuisella tavalla esiin asiat, joilla koen olevan vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Vaalin myönteisyyttä. Edistän omalla toiminnallani luottamuksellista yhteistyötä ja vastuullista kehitystä. 

Oikeudenmukaisuus

Liitän oikeudenmukaisuuden yhdenvertaisuuteen, joka voi olla järjestelmän tai yksilön ominaisuus. Minulle se tarkoittaa eettistä tapaa tehdä valintoja, päätösten perusteltavuutta ja läpinäkyvyyttä. Oikeudenmukaisuus on minulle henkilökohtaisesti tärkeä tunne: vaikka asiat olisivat muodollisesti oikein, pitää niiden minusta myös tuntua oikeudenmukaisilta.  

Epäitsekkyys

Kun yksilön toimintaa ohjaa epäitsekkyyden arvo, se näkyy mm. auttamishaluna ilman hyötymisoletusta. Se on mielestäni sukua empatialle ja kollektiiviselle välittämiselle, yhdessä ponnistelulle ja halulle jakaa vastikkeetta esim. tietoa tai osaamistaan jonkun tärkeäksi kokemansa hyväksi. Omassa elämässäni toteutan tätä arvoa esim. pro bono –sparrauksilla nuorille urheiluvalmentajille ja esimiehille.