Työyhteisöille ja tiimeille

Kehittäjän sydämeni sykkii hyvän työelämän puolesta. Sellaisen, jossa ihmiset voivat kokea työniloa,  merkityksellisyyttä ja työhaluisuutta ruokkivaa osallisuutta. Rohkaisen ihmisiä omaksumaan modernissa työ- ja yhteisöelämässä tarvittavia taitoja - kohtaaminen kerrallaan, sillä työelämä on monipuolisten kohtaamisten maailma. Hyödynnän työotteissani tuoretta tutkimustietoa ihmisestä työelämän toimijana. Olen omistautunut työelämän jatkuvalle parantamiselle. Toimintatyylini  kumpuaa myönteisestä ihmiskäsityksestä, jossa tilansa saavat ihmisten ainutlaatuisuus, tunteet ja toiminta. 

Ohjaan tiimejä löytämään oman tapansa tehdä työtä yhdessä: Tavoitteena tasapainoinen, turvallinen ja tuottava työyhteisö, jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä ja arvostettu yhteisön jäsen. 

ESIMERKKEJÄ:

Tiimien valmennukset ja työpajat

Teemoina esim. tiimien tai työyhteisöjen toimintamallien yhteiskehittäminen ja pelisääntöjen päivittäminen. Tai itse-, yhdessä- ja vastuuohjautuvuus. Luottamusta rakentava vuorovaikutus ja yhdessä työskentely strategian toteuttamiseksi, tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustehtävän toteutumiseksi. 

Yhteistyön edellytysten ja psykologisen turvallisuuden kehittäminen

Modernin työelämän ytimessä ovat työntekijän henkilökohtaiset voimavarat, vastuullinen ja tietoinen itseohjautuvuus, jaettu johtajuus sekä yhdessä toimiminen. Ryhmäohjauksissani tutkimme ja tunnistamme osallistujien edellytyksiä sujuvaan yhteistyöhön sekä yhteistä menestystä rapauttavia ilmiöitä tai ääneen lausumattomia tabuja. Työskentelyn tavoitteena on löytää ryhmälle sopiva, perustehtävän mukainen tapa olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tarkasteltavia teemoja voivat olla esimerkiksi moninaisuus, yhteistyöroolit, työstä keskustelemisen tavat, taidot ja pelisäännöt, tunteiden kohtaaminen ja ristiriitojen rakentava käsittely. 

 

Me ihmiset olemme kaikkein vaikuttavin työympäristö toinen toisillemme.