Työyhteisöille ja tiimeille

Meidän sydämemme sykkivät hyvän työelämän puolesta. Sellaisen, jossa ihmiset voivat kokea työniloa,  merkityksellisyyttä ja työhaluisuutta ruokkivaa osallisuuden kokemusta. Rohkaisemme ihmisiä jatkuvan oppimisen tiellä ja autamme omaksumaan modernissa työ- ja yhteisöelämässä tarvittavia taitoja - kohtaaminen kerrallaan. Hyödynnämme työssämme tuoretta tutkimustietoa ihmisestä työelämän toimijana. Olemme valjastaneet osaamisemme työelämän jatkuvalle parantamiselle. Toimintatyylimme kumpuaa myönteisestä ihmiskäsityksestä, jossa tilansa saavat ihmisten ainutlaatuisuus, tunteet ja toiminta. 

Valmennamme tiimejä löytämään oman tapansa tehdä työtä yhdessä, tavoitteellisesti, yhdenvertaisuutta ja arvostusta ilmentäen - myös haastavissa tilanteissa. Tavoitteena tasapainoinen, turvallinen ja tuottava  työyhteisö, jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä ja arvostettu yhteisön jäsen. 

ESIMERKKEJÄ TARJOOMASTAMME:

Tiimien valmennukset ja työpajat

Työelämän kiihtyvä kompleksisuus ja monimuotoisuus edellyttävät työyhteisöjen eri rooleissa toimivilta ihmisiltä jatkuvaa uusiutumis-, oppimis- ja sopeutumiskyvykkyyttä. Me osaamme auttaa näissä kehittymistarpeissa. 

Teemoina esim. tiimien tai työyhteisöjen toimintamallien yhteiskehittäminen ja pelisääntöjen päivittäminen. Tai itseohjautuvuus, vastuuohjautuvuus ja ryhmätahto. Luottamusta rakentava vuorovaikutus ja yhdessä työskentely strategian toteuttamiseksi, tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustehtävän toteutumiseksi. 

Yhteistyön edellytysten ja dialogisuuden kehittäminen

Modernin työelämän työtaitojen ytimessä ovat työntekijän henkilökohtaiset voimavarat, vastuullinen ja tietoinen itseohjautuvuus, jaettu johtajuus sekä yhdessä toimiminen. Ryhmäohjauksissamme tutkimme ja tunnistamme aluksi osallistujien edellytyksiä sujuvaan yhteistyöhön sekä yhteistä menestystä mahdollisesti rapauttavia ilmiöitä tai ääneen lausumattomia tabuja. Työskentelyn tavoitteena on löytää ryhmälle sopiva, perustehtävän mukainen tapa olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tarkasteltavia teemoja voivat olla esimerkiksi erilaisuus voimavarana, yhteistyöroolit, työstä keskustelemisen tavat ja taidot, tunteiden kohtaaminen ja ristiriitojen rakentava käsittely.

 

"Do or not. There is no try." -Yoda