Varmista toimeenpanokykysi

…sillä strategian toteuttaminen, tuloksien aikaansaaminen ja suunnitelmien toteutuminen vaativat sitä. Toimeenpanokyky on yksi organisaatioiden merkittävimmistä kilpailueduista, ja yksilötasolla työkyvyn sekä tasapainoisen elämän edellytys. Toimeenpanokykyinen organisaatio on aikaansaava, sen liiketoiminta on tuottavaa ja henkilöstö työssään hyvin voivaa. Ihmisillä on kyky ottaa ja kantaa vastuuta, yhdessä ohjautuvuus ja joustavuus todentuvat työn arjessa.

Itsensä johtaminen, itse- tai yhdessä ohjautuvat työyhteisöt, sisäinen motivaatio, matalat tai ilman esimiesrooleja toimivat organisaatiot, ameebamaisesti tai barbapapamaisesti organisoituvat tiimit, ketterät toimintatavat…Tässä joitakin trendikkäitä ilmaisuja, joita sinkoilee medioissa ja keskusteluissa, kun aiheena on jatkuva kehitys ja uudistuva työ. Onko näillä ilmaisuilla jotain yhteistä? Sisältyykö niihin joku sellainen ydin, joka olisi tunnistettavissa niissä kaikissa?

Toimeenpanokyvyn voi hyvinkin mieltää tällaisena ytimenä. Toimeenpanosta ja strategian jalkauttamisesta tekoihin asti puhutaan paljon, mutta itse toimeenpanokyky ja siihen liittyvä aikaansaaminen jää vielä paikoin sisäistämistä ja konkretiaa vaille. Toimeenpanokyky ilmenee tuotteliaisuutena ja tehokkuutena - olipa kyseessä sitten millainen ”organisoitumismuoto” tahansa. Emme siis puhu ohimenevästä trendistä vaan menestyksekkään (liike)toiminnan peruspilarista.

Toimeenpanokyky ohjaa ihmisen tavoitteellista toimintaa, tavoitteen saavuttamista sekä muutosten aikaansaamista. Kykynä se on joukko taitoja, joilla me tietoisesti ja johdonmukaisesti säätelemme sekä hyödynnämme omaa osaamis- ja suoriutumispääomaamme tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimeenpanokyky ei ole synnynnäinen ominaisuus, jota joko on tai ei ole. Joillakin meistä on luontaisia taipumuksia tai sellainen eletyn elämän historia, joka on mahdollistanut ja ruokkinut toimeenpanokyvyn kehittymistä sekä ilmentämistä. Koska kyse on kyvykkyydestä – eli joukosta erilaisia taitoja – voidaan toimeenpanokykyä ja aikaansaavuutta myös arvioida, kehittää ja johtaa.

Tiivistettynä: toimeenpanokyky ilmenee yksilön kykynä ylläpitää ja ohjailla omaa työvirettään (jossa motivaatio on vain yksi osatekijä) sekä toimintaansa tavoitteen saavuttamisen kannalta oikeisiin asioihin. Toimeenpanokykyiselle ihmiselle tavoite määrittää pitkälti sitä, suostuuko vai sitoutuuko hän tavoitteen saavuttamisen edellyttämiin tekoihin. Siksi tavoitteen tulee olla merkityksellinen ja sillä on hyvä olla yhteys henkilön omaan elämään tai arvoihin. Työvireen ja johdonmukaisen tekemisen ylläpito herpaantuu, jos tavoite on epäselvä tai jopa epämieluisa.

Johtamisen näkökulmasta toimeenpanokyvyn kehittäminen edellyttää muutakin kuin hetkeksi sytyttävät motivoinnin ja innostamisen keinot. Tavoitteiden kirkastamisen rinnalla tarvitaan henkilön itseluottamusta vahvistavaa johtamista sekä sellaisia kohtaamisia, jotka ruokkivat suoritusitsetuntoa. Eli luottamusta omiin kykyihin suoriutua tehtävästä ja saavuttaa tavoitteet. Toimeenpanokykyisillä ja aikaansaavilla ihmisillä on ”kanttia” tarttua haasteisiin ja ryhtyä toimeen mittavienkin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ryhtymisen rohkeus ja halu nojaavat itseluottamukseen ja omiin pystyvyyden mahdollisuuksiin, joita laadukkaalla ja ihmisten yksilöllisyyttä huomioivalla johtamisella voidaan monin eri tavoin vahvistaa.

Kirjoitin tämän blogin yhteistyökumppanin, asiantuntijakollegan Katriina Karkulehdon kanssa. Katriina on Onnian perustaja, johdon coach ja valmentaja. TkL, KM. Yli 15 v. työura liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana, yritysjohtajana ja organisaatiotutkijana.

Toimeenpanokyvyn varmistamiseen ja työkaluihin pääset kiinni konkreettisesti yhdessä tuottamamme videoluennon kautta: www.onniaservices.fi/verkkoluennot