Blogi

Management by Perkele perillisineen

Työn murros edellyttää myös johtamisen uudelleen määrittelyä ja johtamskäytäntöjen uudistamista. Tulos- ja tavoitejohtamiseen on otettava ihmiset mukaan osaamisineen, näkemyksineen, toiveineen, odotuksineen ja tarpeineen. Heille tulee antaa mahdollisuus dialogisuuteen ja välittävään toimintatapaan. Näin yksilöille ja tiimeille tulee mahdollisuus toimia vastuuohjautuvasti kohti strategisia tavoitteita ja organisaation päämäärää.

Palautteen sietämätön välttämättömyys

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen herättää työyhteisöjen keskuudessa edelleen monia eri mielikuvia ja tunteita, jopa pelkoja. Palaute tulee omaksua luonnolliseksi osaksi työhön liittyvää päivittäistä vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on nykytilan parantaminen.

Mitä tarjoan?

Uudistumiskykyä, tehokkuutta ja parempaa työelämää

 • Johtamisosaamisia ja –käytäntöjä uudistamalla
 • Yhdessähjautuvuutta, vastuullisuutta, strategia- ja tavoitetietoisuutta kehittämällä
 • Itseohjautuvien tiimien toimintamekanismeja mallintamalla 
 • Esimiesten toimeenpanon taitoja ja aikaansaamiskyvykkyyttä parantamalla
 • Yhteisön resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä vahvistamalla
 • Ihmiskeskeistä ja eettistä kulttuuria edistämällä

Miten toteutan?

Asiakaskohtaisesti ja tavoitteellisesti 

 • Tavoitteelliset, osallistujien työarkeen linkitetyt valmennukset ja työpajat 
 • Osallistavat ja ratkaisukeskeiset sparraukset esimies- ja johtamisvastuullisille
 • In house –periaatteella esimiestyön ja johtamisen uudistaminen muutosten vauhdittamiseksi
 • Coaching yksilöille ja ryhmille hallinnan tunteen saavuttamiseksi sekä roolivastuun selkiyttämiseksi
 • UUTTA: tiimien ja avainhenkilöiden räätälöity lähiohjaus - lue lisää Palvelut -sivulta

Kenelle sopivat?

 • Johtamis- ja kehittämisvastuullisille, joiden tehtävänä on ohjata organisaatiotaan kohti tasapainoista ja merkityksellistä työarkea 
 • Tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat kehittää itse- ja yhdessäohjautuvuuttaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Asiakaskokemuksesta ja myynnistä huolehtiville, joiden vastuulla on asiakaskohtaamisten laatu sekä myyntiä edistävät toimintatavat