Metataidot haltuun

Ajattelumallien analyysi on kehityspsykologiaan pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen henkilön vakiintuneiden ajattelumallien tunnistamiseen ja metataitojen kehittämiseen. Ellen on alkuvuoden 2021 aikana sertifioitunut tämän menetelmän käyttöön. Ajattelumallien tutkiminen, tunnistaminen ja yksilön tukeminen hänen kehitysmatkallaan niiden uudistamiseksi tehostaa coachingin vaikuttavuutta. Organisaatiot tarvitsevat ihmisiä, joilla on valmiudet navigoida kiihtyvien muutosten ja kompleksisuuden keskellä. Coaching on tehokas menetelmä näidenkin taitojen tunnistamiseksi ja vahvistamiseksi.

Tagit